Aktiviteler

Özel Gülbahçe Anaokulu’nda okul öncesi temel derslerinin yanında öğrenmeyi eğlenceli hale dönüştürecek branş aktiviteleri de yer almaktadır. İşte Branş aktivitelerimiz;

A. ROBOTİK KODLAMA
Anasınıfında neden robotik kodlama derseniz….. Nesnelerin internete bağlanmaya başladığı ve birbiriyle iletişime geçtiği bir zamandayız. Akıllı evler, akıllı şehirler ve akıllı araçlar hayatımıza girmeye başlamıştır. Yakın gelecekte şu anda var olmayan birçok yeni meslek ortaya çıkacaktır ve mevcut birçok meslek grubuna ihtiyaç kalmayacaktır. Bu sebeple çocuklarımızın 21. Yüzyıl becerileri ile donatılması oldukça önemlidir. Robotik/Kodlama bilimi ve eğitimi bu becerilerin gelişmesinde ve geleceğin inşasında oldukça etkilidir. Robotik eğitimi alarak robot yapmayı öğrenen çocukların kendine güvenleri, öz saygıları, üretkenlikleri ve bilimsel süreç, problem çözme, iletişim ve işbirliği becerileri yani 21. yüzyıl becerileri gelişmektedir. (Tüzder) Kodlama eğitiminin faydalarını düşündüğümüzde bu alanın uzmanları 4-5 yaşlarında bile kodlama yöntemi ile çocukların birçok kavramı öğrenebileceğini ifade ediyor.Tabi ki okuma yazma sürecini tamamlamamış bir çocuktan uygulama yazmalarını beklemek anlamsız olur.Bu yaş grubundaki çocuklar için temel komutları,yönlendirmeleri ve algoritmaları öğrenebileceği çeşitli oyuncaklar bulunmakta ve etkinlikler yapılmaktadır.Örneğin; gerekli komutları kullanarak, hangi sıra ile hangi yöne gideceğini belirleyip bir tırtılın yaprağa ulaşmasını sağlamak kodlama eğitimi için oldukça güçlü bir temelin oluşmasını desteklemektedir.

PEKİ, ÇOCUĞA NE KATAR?
Bilişim Okur Yazarlığı: Bilgisayarları Oyun, İnternet ve Sosyal Medya dışında görmesini sağlar.
Üretkenlik: Deneme ve üretme kabiliyetini artırır.
Takım Çalışması: Arkadaşlarıyla uyum içinde olmanın önemini öğretir.
Paylaşma: Bilginin paylaştıkça çoğaldığını fark ettirir.
Disiplinler Arası Etkileşim: Birden çok dersi, tek potada eritmeyi öğretir.
Programlama: Teknolojiyi kullanarak tüketen değil, teknoloji üreten nesiller yetiştirir.

B. BİLGİSAYAR VE KODLAMAYA GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz bilgi çağının gerektirdiği teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiği okulumuzda, öğrencilerimize bilgisayar eğitimi de verilmektedir. 4-5 yaş öğrencilerimizin öncelikle bilgisayarı kullanma becerileri kazanmaları, işlevlerini ve bilgisayar parçalarını tanımaları, araştırma ve sorgulamada bilgisayardan yararlanmaları hedeflenmektedir. Aynı zamanda 5-6 yaş grubunda ders olarak görecekleri robotik kodlama dersi için alt yapı oluşturulmaktadır.

C. GÖRSEL SANATLAR
Görsel Sanatlar Atölyemiz ve etkinliklerde kullanmakta olduğumuz ürünler-malzemeler, öğrencilerimizin var olan yetilerini-kapasitelerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Hava şartlarının uygun olduğu durumlarda resim, tuval ve seramik çalışmalarımızı doğada gerçekleştirmekteyiz.
Yıl içerisinde yapılan proje ve bireysel çalışmalarımızı belirli günlerde sizlerinde rahatlıkla ulaşabileceği AVM’lerde ve okul içerisinde sergilemekteyiz.
( !!! Sanat aktiviteleriyle uğraşan çocukların yabancı dillerden coğrafyaya, matematikten fene geniş bir alanda daha başarılı olduğunu biliyor muydunuz? Ya araştırmalara göre resim, drama, heykel, çizim vb. üretici ifade biçimlerinden herhangi birinde çalışmalar yapan öğrencilerin, uygulanan testler ve sınavlarda daha yüksek puanlar elde ettiğini, biliyor muydunuz?)

D. Jimnastik Sporu
Sağlıklı Yaşam İçin Spor Önemli diyoruz ve her sabah güne sporla başlıyoruz. Jimnastik uzmanı tarafından hazırlanan egzersiz planlarını sınıf öğretmenlerimizin rehberliğinde uyguluyoruz.

Okul öncesi dönemde çocukların hareket etme temel ihtiyacından yola çıkarak; programımızın içinde öğrencilerimize denetimli hareket etme – hareket ederken vücudunu kontrol edebilme alışkanlığını kazandırmayı amaçlayan etkinlikler hazırlıyoruz.
Peki okul öncesinde neden jimnastik derseniz, işte cevabı!!! Jimnastik sporu, herhangi bir spor dalına yönelmeden önce yapılabilecek temel bir spor dalıdır. Okul öncesi dönem, jimnastik sporuna başlangıç için ideal bir dönemdir. Bu yaşlarda hareketliği sağlamak ve diğer spor dallarına yönelmeden önce doğru bir program sayesinde çocukların doğal gelişimleri desteklenebilir. Bu sayede farklı bir spor dalına bile yönelse vücut olarak gerekli donanıma sahip olacaktır.Okul öncesi dönemdeki çocuklar için kas-kemik yapılarının güçlenmesi, kuvvetlenmesi, sinir-kas koordinasyonu ve sürat konusunda faydaları olan jimnastik sporu, günümüzde çocukların hareketsizliği için de alternatif bir çözüm olarak düşünülebilir.

E. ZEKA VE AKIL OYUNLARI
Oynayan çocukların aslında evreni fethe çıktığını ve kişiliğini oluşturmaya çalıştığını biliyoruz. Atölyemizde uygulanan Zeka ve Akıl Oyunları ile çocuklarımızın zihinsel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak hedeflenmektedir.

Öğrencilerimize kendi potansiyellerini göstermek, aklın sınırlarını genişletmek ve bir
problem için özgün çözüm yolları bulmalarını sağlamak, düşünmenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmek Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesinin ana maksadıdır. Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi düşünceyi sistematize eden bir eğitim faaliyetidir. Bu atölyede geleceğin yöneticileri olan çocuklarımızın stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerilerine katkı sağlanmakta; stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerileri ile bileşenleri doğru ilişkilendirebilmek ve sonuca ulaşmak için günlük faaliyetlerinin her adımında kullanabilecekleri bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Bilgiyi, düşünceyi ve hayali doğru şekilde organize etmek, bu atölyenin temel kazanımıdır.

Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi ile öğrencilerimize şu becerilerin kazandırılması
amaçlanmaktadır:

Analiz Etme: Bir konuyu temel parçalarına ayırmak ve daha sonra bu parçalar
arasında irtibat kurarak sonuca ulaşmayı hızlandırmak.
Farklı Çözüm Yolları Keşfetme: Oyunlar vasıtası ile sistemli veya doğaçlama gelişen
problemleri fark etme ve tanımlayabilme, problem karşısında farklı tutumları görebilme,
strateji oluşturma, alternatif çözüm yolları keşfetme, çözümde yer alma ve rolü keşfetme,
problem çözme becerisini hayata aktarabilme gibi birçok özellik geliştirilebilir.
Eleştirel Düşünme: Öğrenciler bilgiyi neden aldıklarının, onu neden öğrendiklerinin
ve ileride onu nerelerde kullanacaklarının farkında değiller. Zeka oyunları bilgiyi seçme,
örgütleme ve kullanma davranışları bakımından eleştirel düşünme becerilerini kazanmış
kişiler yetiştirir.
Sıradışı Düşünme: “Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey
düşünmüyor demektir.” Sıradışı düşünen ve farklılıkları ortaya koyabilen kişiler her dönemde
muvaffak olmuşlardır. Zeka oyunları farklı yollar deneyerek analiz yapma pratiğini
güçlendirir.
Uzamsal Algı: Öğrencilerin hafızasında yeni hayaller oluşturma, bu hayallerin
değişimi veya hareketi hayalinde canlandırma ve şekil kazanma becerisini geliştirir. Ve bu
hayaller arasındaki boyut ilişkileri üzerinde kurulu fikirleri daha rahat düşünüp bulma veya
sonuçlar çıkarmayı hızlandırır.

F. İngilizce Eğitimi
Eğitim süreçlerine proje bazlı yaklaşan ingilizce derslerimiz daha zevkli, eğlenceli ve amacına uygun gerçekleşmektedir. Akıllı tahtalara uyumlu bilgisayar yazılım programlarıyla dersler daha dikkat çekici ve öğretici olmuştur. Teleffuzun uygunluğunu denetleyen yazılım programı branş öğretmenimizin rehberliğinde İngiliz aksanına uygun bir şekilde çocuklara egzersiz yaptırmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here